جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. بیمارستان ها
  3. کلینیک فارابی زنجان

دکتر های متخصص

بدون دکتر متخصص.

درباره ی ما “کلینیک فارابی زنجان”

کلینیک فارابی زنجان

داروخانه شبانه روزی فارابی زنجان

024-33474141

درمانگاه شبانه روزی فارابی زنجان

024-33474147

آزمایشگاه فارابی زنجان

024-33474143

024-33474142